,

Tree Core Reader

Haglof
Availability:

Out of stock


อุปกรณ์สำหรับใช้ในการวิเคราะห์ตัวอย่างเนื้อไม้ภาคสนาม

Tree Core Reader ประกอบไปด้วยเลนส์ขยายคุณภาพสูง ที่ผู้ใช้สามารถใช้วิเคราะห์ตัวอย่างเพื่อวัดอายุและสภาพของต้นไม้ การเจริญเติบโตและการขยาย จากเนื้อไม้ที่เจาะออกมาได้ สามารถใช้วัดเนื้อไม้ถึงขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 5.15 มิลิลเมตร และยาว 120 มิลลิเมตร

Call for Price

Warranty

1 ปี

Brands

Haglof

Based on 0 reviews

0.0 overall
0
0
0
0
0

Be the first to review “Tree Core Reader”

There are no reviews yet.