,

GRS Densitometer

Availability:

1 in stock


อุปกรณ์วัดความหนาแน่นพุ่มไม้
  • ใช้วัดประมาณค่าเปอร์เซนต์ความหนาแน่นของร่มไม้
  • มีกระจกส่องมุมและกระบอกชดเชยระดับ ให้ผู้ใช้สามารถศึกษาลักษณะการครอบคลุมของป่าต่างๆ เช่น รูปแบบการครอบคลุม การครอบคลุมโดยขนาดของต้นไม้และชนิดของต้นไม้ และเปอร์เซนต์ของไม้เนื้อแข็ง
  • สามารถใช้ศึกษาลักษณะของไม้อื่นภายในบริเวณรอบๆ เช่น เปอร์เซ็นต์การครอบคลุมของไม้พุ่ม และสภาพพื้นดิน/ชนิดของดิน

฿12,000.00

1 in stock

Based on 0 reviews

0.0 overall
0
0
0
0
0

Be the first to review “GRS Densitometer”

There are no reviews yet.